CENÍK  – výkonů mimo zdravotní pojištění, administrativní úkony

– služby nehrazené nebo jen částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění

– ceny odpovídají rozsahu výkonu

 

Tisk lékařské zprávy z klin. vyšetření, kopie vyšetření pro osobní účely  50Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace – administrativní úkon       100Kč

Lékařská zpráva pro instituce, potřeby školy, ÚP, zaměstnavatele, potřeby soc.oboru    300Kč

Návrh na lázeňskou léčbu, samoplátce  300Kč

 

Klient bez zdravotního pojištění

Komplexní vyšetření   1600Kč

Cílené vyšetření          700Kč

Kontrolní vyšetření služby    300Kč

Minimální kontakt, např. recept   100Kč

Kontrolní vyšetření     400Kč.